Domstol: Älgar får aldrig enäggstvillingar

älgar

När polisen i Gällivare gjorde husrannsakan hos en 58-årig man återfanns blod från en slaktad älg i hans bil. Blod med samma DNA hade tidigare hittats på en slaktplats i ett jaktområde tillhörande en annan person.

Åklagaren valde därför att åtala 58-åringen för jaktbrott. Den 58-årige mannen argumenterade i rättegången vid Gällivare tingsrätt för att det funna älgblodet i hans bil inte alls behövde komma från samma älg som hittats vid slaktplats. Det kunde lika gärna komma från en annan älg med samma DNA, alltså en enäggstvilling.

Domstolen valde att kalla in ett expertvittne, universitetslektor Göran Spong, från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Tingsrätten skriver:

Han har uppgett att det aldrig påträffats identiska tvillingar av älg eller björn, djur som normalt föder mer två ungar. Enligt hans mening kan enäggstvillingar visserligen inte uteslutas, men det förefaller ytterst osannolikt.

Påföljden blev 40 dagsböter för jaktbrott, cirka 7 000 kronor.

Huruvida djur över huvud taget kan föda enäggstvillingar är osäkert. En seriös studie från delstaten Holstein i Tyskland visade dock att mjölkkor kan vara enäggstvillingar.

I studien undersöktes 107 tvillingpar med mjölkkor. Av dessa var 67 tvillingpar av samma kön, och av dessa konstaterades fem vara enäggstvillingar.

Forskarna räknade ut att 7,5 procent av alla tvillingpar av mjölkkor som har samma kön är enäggstvillingar, och 4.7 procent av samtliga tvillingkor. Åtminstone gäller den andelen för mjölkkorna i Holstein.

Be the first to comment on "Domstol: Älgar får aldrig enäggstvillingar"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*