Gravid med tvillingar – 7 risker

gravid med tvillingarFoto: Shutterstock

Att vara gravid med tvillingar innebär ökade risker.
Här är de sju allvarligaste.

 

1. Låg födelsevikt

Gravid med tvillingar - prematur födsel.

Tvillingar föds för tidigt, så kallad prematur födsel. Oftast föds de i vecka 36 med en födelsevikt på runt 2,4 kilo.
Om de föds ännu tidigare ökar risken för komplikationer. Av alla barn som föds levande före vecka 27 drabbas ungefär hälften av komplikationer, visar en svensk studie.
Men generellt klarar sig tvillingar fint, de klarar sig till och med något bättre än andra barn i skolan.

2. CP-skador

Gravid med tvillingar - cp-skador

Foto: Keisy and Kiara/Flickr

Risken för en CP-skada är fyra gånger högre för en tvilling. Det låter oroande, men risken för en CP-skada är bara två på tusen. För tvillingar är risken alltså åtta på tusen (eller åtta promille).

3. Preeklampsi

gravid med tvillingar - preeklampsi

Foto: Shutterstock

Ungefär var sjätte kvinna som är gravid med tvillingar drabbas av preeklampsi, eller havandeskapsförgiftning som det tidigare kallades. Ett förhöjt blodtryck och äggvita i urinen är tecken på preeklampsi. Vila och blodtryckssänkande mediciner kan hjälpa, men den enda effektiva behandlingen är att föda barnen.
Preeklampsi är ett förstadium till eklampsi som ger livsfarliga kramper.

4. Tvillingtransfusionssyndrom, TTS

gravid med tvillingar - tvillingtransfusionssyndrom

Drabbar bara enäggstvillingar som delar moderkaka. Den ena tvillingen får för mycket blod och näring, den andra för lite. Risken för TTS är 10-15 procent. Tillståndet kan snabbt bli livshotande och operation krävs. Sannolikheten för att båda tvillingarna ska överleva behandlingen är cirka 75 procent.

5. Dödfödda

gravid med tvillingar - dödfödda barn

Att tvillingar är dödfödda är dubbelt så vanligt som bland enlingar. Men ytterst få barn i Sverige är dödfödda, visar den senaste statistiken från SCB.
Dödligheten för tvillingar är drygt sju av tusen. Bland enlingar är dödligheten knappt fyra av tusen.

 

6. Monoamniotiska tvillingar

gravid med tvillingar - monoamniotiska tvillingar

Drabbar bara enäggstvillingar. Beror på att ägget delar sig senare än 8 dagar efter befruktningen. Risken är 1 på 25 000. Tvillingarna ligger i samma fostersäck och riskerar att trassla in sig i varandras navelsträngar. Ungefär 60 procent överlever. 

7. Siamesiska tvillingar

gravid med tvillingar - siamesiska tvillingar

Foto: Mateus Andre/Flickr

Drabbar bara enäggstvillingar. Beror på att ägget börjar dela sig senare än tio dagar efter befruktningen. Delningen blir inte fullständig. Risken är ungefär 1 på 200 000.  Möjligheter finns att operera isär tvillingarna men inte om de delar hjärta eller hjärna.

Vill du veta mer om tvillingar? Följ Dubbla Nyheter på Facebook.

Comments are closed.