Identiska tvillingar inte identiska

Identiska tvillingar sällan identiska.Enäggstvillingar är aldrig exakt likadana, varken till utseende eller beteende. Epigenetiken är förklaringen. Foto: Eddie van 3000

Enäggstvillingar föds samtidigt men dör med mellanrum. Något händer på vägen som påverkar livslängden.

Den mest populära förklaringen handlar om epigenetik. Fenomenet kan enklast förklaras med att en del gener slumrar i bakgrunden medan andra är klarvakna i frontlinjen.

Redan i fosterstadiet börjar det spraka i generna. Enäggstvillingar delar oftast på samma moderkaka men får olika mycket näring via blodet, ibland så olika att det allvarliga tillståndet TTS kan uppstå.

Några hundra gram brukar skilja i födelsevikt mellan tvillingarna. Även den lilla skillnaden kan ha påverkat generna.

Med åldern blir skillnaderna mellan enäggstvillingar allt tydligare. Ena tvillingen kan till exempel bli dominant och framåt, medan den andra är blyg och tillbakadragen. Föräldrarnas strategi är att sätta dem i olika klasser med målet att ge den blyga tvillingen en chans att kliva ut ur skuggan. Den blyga tvillingen tvingas ta för sig socialt, vilket påverkar både beteendet och genernas grad av vakenhet.

Autism utvecklas i fosterstadiet

Forskarnas intresse för epigenetiken ökar för varje år inom en mängd områden.  Brittiska forskare undersökte 50 tvillingpar med autism. I vissa fall hade bara den ena tvillingen autism, i andra fall båda. Forskarna kunde slå fast att skillnaderna i autism berodde på påfrestningar i fosterstadiet.
 Kanske kan även svaret på cancergåtan finnas inom epigenetiken. Fall med enäggstvillingar där bara den ena drabbats av cancer väcker särskilt intresse. Om yttre faktorer kan få gener att somna eller vakna, då gäller det att ta reda på vilka yttre faktorer som är till nytta eller skada för vår hälsa.
”Inom tio år kommer epigenetiken att vara en självklar del av medicinen som används inom all behandling av cancer. Dessutom väntas epigentiken kunna förutspå vem som kommer att drabbas av cancer, säger forskaren Tim Spector vid King´s College i London.
Forskarna intresserar sig även för hur epigenetiken kan förklara varför vissa människor får beroendepersonligheter och drabbas av alkoholism.

Be the first to comment on "Identiska tvillingar inte identiska"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*