Mysteriet med tvåäggstvillingar löst

Tvåäggstvillingar - generna påvkerarDen som bär på båda generna har störst chans att få tvåäggstvillingar.

Generna som påverkar sannolikheten för tvåäggstvillingar är nu identifierade.
Kvinnor som bär på två genvarianter har 29 procent större sannolikhet för en tvillinggraviditet.
-Vår studie är ett genombrott, säger professor Nick Martin vid universitetet i Queensland, Australien. 

Forskarna har länge sökt efter en förklaring till att tvillingar är vanligare i en del familjer.  Nu vet forskarna vilka gener det handlar om. I den omfattande studien samarbetade forskare i tre länder: Australien, Holland och Island. Forskarna kunde kartlägga den genetiska information hos 1 980 tvillingmammor. Deras gener jämfördes med en kontrollgrupp på 12 953 kvinnor som inte fått tvillingar.

En variant i genen FSHB visade sig ha styr betydelse.  Genen styr mängden FSH, ett follikelstimulerande hormon, som orsakar tidigare mens, tidigare bröstutveckling – och större chans för att få tvillingar.

Ytterligare en gen visade sig ha betydelse. En variant i genen SMAD3, som reglerar äggmognaden, påverkar också sannolikheten för tvåäggstvillingar. 

IVF tvillingar, antalet har halverats

Tvåäggstvillingar – generna har betydelse.

I studien slår forskarna fast betydelsen av de två generna.

  • Kvinnor som bär på genvarianten i FSHB har en ökad sannolikhet för tvåäggstvillingar med 18 procent.
  • Kvinnor som bär på genvarianten i SMAD3 har en ökad sannolikhet för tvåäggstvillingar med nio procent.
  • Kvinnor som bär på båda genvarianterna har en ökad sannolikhet för tvåäggstvillingar med 29 procent.

Bara kvinnor som bär på generna har betydelse för en eventuell tvillinggraviditet. De blivande pappornas gener påverkar inte.

Studien kan även få betydelse för metoderna vid IVF-behandlingar.  Just IVF-behandlingar leder till ökad sannolikhet för graviditet med tvillingar vilket anses riskerna.

– Våra fynd kan få betydelse för hormonbehandlingen vid IVF, säger professor Nils Lambalk, som deltagit i studien.

Tvåäggstvillingar vanligare i Afrika

Forskarna fick även indikationer på att de två generna kan påverka sannolikheten för enäggstvillingar, men bland tvillingmammorna på Island gick det inte att slå fast den kopplingen. Varför enäggstvillingar uppstår är fortfarande ett mysterium. 

Chansen för tvåäggstvillingar påverkas dock inte bara av generna. Även vilken befolkning du tillhör har betydelse. I vissa delar av Afrika är det till exempel betydligt vanligare med tvåäggstvillingar jämfört med övriga världen. Forskarna tror att de två generna FSHB och SMAD3 är vanligare bland vissa befolkningar.

Vill du ha tvillingnyheter i ditt flöde? Följ Dubbla Nyheter på Facebook.