Tvillingar efter IVF fortsätter öka

Tvåäggstvillingar - generna påvkerarDen som bär på båda generna har störst chans att få tvåäggstvillingar.

Tvillingar efter IVF fortsätter att slå rekord på Irland. 
Uppgången är hela 36 procent under de senaste tio åren.
”En bebis vid födseln är att föredra”, säger Dr Ahmed Omar, medicinsk chef på Beacon CARE Fertility till The Journal.

Varje tvillinggraviditet är förknippad med hälsorisker för både moder och barn. Dessutom orsakar tvillinggraviditeterna en ökad kostnad för sjukvården, förklarar Dr Ahmed Omar.

Enligt honom är assisterad befruktning, IVF, skälet till att tvillingfödslarna ökat på Irland för varje år sedan 2004. 

På IVF-klinikerna återförs i regel två eller flera embryon in i livmodern. Det anses öka chanserna för en fullbordad graviditet.

Men samtidigt ökar sannolikheten för en tvillinggraviditet. Att få tvillingar i en naturlig befruktning är 1 på 80. Med IVF är sannolikheten att bli gravid med tvillingar 1 på 5.

Enligt doktor Ahmed Omar är det numera onödigt att återföra flera embryon. Tekniken har gått framåt, i dag är sannolikheten för en fullbordad graviditet 70 procent även om bara ett embryo återförs.

Dr Ahmed Omar hävdar att antalet tvillingfödslar ökar i hela världen. Fenomenet har till och med beskrivits som en tvillingepidemi.

Tvillingar efter IVF minskar i Sverige

Men DubblaNyheter har redovisat siffror som visar att tvillingfödslarna i Sverige halverats de senaste 20 åren. 

Skälet är att Socialstyrelsen år 2004 ändrade reglerna. Sedan dess är huvudregeln att bara ett embryo får återföras i livmodern. Förra året visade en svensk studie att numera återförs två embryon vid IVF i bara 20 procent av IVF-behandlingarna.

Högre ålder hos kvinnan eller flera tidigare misslyckade behandlingsförsök gör att IVF-klinikerna väljer att återföra mer än ett embryo. Före Socialstyrelsens ändring skedde IVF-behandlingarna regelmässigt med minst två embryon.

En annan svensk studie har visat att en tvillinggraviditet efter IVF ökar risken för komplikationer. Av de undersökta tvillingfödslarna var 47 procent födda för tidigt, 39 procent hade låg födelsevikt. För tvillingmammorna var risken för preeklampsi två till tre gånger vanligare.

Be the first to comment on "Tvillingar efter IVF fortsätter öka"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*